Barn till missbrukare ser sina föräldrar som monster. Inget barn ska behöva ha det så här.

Inget barn ska behöva se sin mamma eller pappa som ett monster. Men tyvärr är det verklighet för många barn i Sverige. Man räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer, där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol. Vissa föräldrar dricker så mycket alkohol så att barnen blir lidande. Det är inte ovanligt att barnet får uppleva negativa personlighetsförändringar hos sin förälder när denne är påverkad av alkohol. Det kan handla om att föräldern blir aggressiv, låter konstig på rösten eller tappar omdömet och gör saker som aldrig skulle hända när föräldern är nykter. Missbruk i familjen innebär också en ökad risk för bråk och konflikter. Hemmet blir en otrygg plats där barnet inte vet vad som ska hända. Det är också vanligt att barnet själv tar på sig skulden för förälderns missbruk.

Föräldern, som ska vara den tryggaste personen i ett barns liv, förvandlas till ett otäckt monster under alkoholpåverkan.

Filmen nedan visar på ett tydligt sätt vad detta innebär för barnen. Jag blev oerhört berörd av det här.

Det finns mycket stöd och behandling för den som vill få hjälp att sluta dricka alkohol. I många kommuner finns speciella mottagningar dit föräldrar kan vända sig för att få råd och stöd. Barn till missbrukande föräldrar kan också få hjälp att uttrycka sina känslor, tankar och frågor kring missbruket.

Om du, eller någon du känner, missbrukar alkohol är det viktigt att söka hjälp. Extra viktigt om det finns barn med i bilden.

Inget barn ska behöva se sin förälder som ett monster!

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna

 

Läs mer om...