Barnen mobbade varandra på sociala medier. Nu inför skolan mobilförbud.

Mobiltelefoner i skolan har varit ett hett ämne det senaste året. Newsner har tidigare rapporterat om flera skolor som valt att förbjuda mobiler helt, även på rasterna. På Forssaklackskolan i Borlänge har man nu märkt att mobilerna har blivit ett problem och under maj månad kommer eleverna ha tre dagars mobilförbud. – Grundproblemet är att eleverna störs i undervisningen och att det förekommer kränkningar, säger rektorn Gustaf Malmberg till dt.se.

Mobiltelefonernas vara eller icke vara i skolan är ett omdiskuterat ämne. Utvecklingen går framåt och mobiler och surfplattor kan fungera som ett bra hjälpmedel i skolarbetet, men det kan också bli ett störningsmoment.

– Koncentrationen blir störd under lektionerna. Det blippar, surrar och piper 20 till 30 gånger per lektion. Trenden går inte åt rätt håll och lärandet blir lidande, säger Gustaf Malmberg.

Men det finns också allvarliga orsaker bakom skolans beslut att testa mobilfria dagar. Det händer att eleverna använder sociala medier för att kränka och mobba varandra. Det kan till exempel handla om att eleverna filmar varandra i kränkande situationer, exempelvis i omklädningsrummet. Enligt rektorn på skolan blir det allt vanligare att mobiltelefoner är inblandade i olika typer av sociala utredningar och mobbningsärenden där någon blivit kränkt på skoltid.

Eleverna på Forssaklackskolan har blandade åsikter om de mobilfria dagarna.

– Mobilen är ju ett hjälpmedel för vissa. Den kan användas som miniräknare. Vissa behöver lyssna på musik när de gör skoluppgifter, säger Abderhamn Mhaemed Omar.

Det här är inte första gången mobiler förbjuds på en skola. På Bräckeskolan i Göteborg upptäckte lärarna att eleverna slutat leka med varandra på rasterna och kränkningarna på sociala medier blev ett allt större problem. Det gick till slut så långt så skolan förbjöd surfplattor och mobiltelefoner helt i höstas.

Ål Ungdomskole i Norge har man infört ett så kallat mobilhotell där mobiltelefonerna får ”vila” i en trälåda under hela skoldagen.

Vad tycker du om mobiltelefoner i skolan? Dela med dig av din åsikt i omröstningen här nedan.

Publicerad av Newsner familj, gilla gärna