Här får barnen skolk om man inte äter lunch i skolmatsalen.

Eleven måste sitta minst 15 minuter i skolmatsalen. Och om man inte ens kommer dit så räknas det som frånvaro. Det är Klockarhagsskolan i Hällefors nya riktlinjer. Och införandet av schemalagd skollunch har gjort succé. – De är inte stressade på samma sätt, säger skolans måltidschef Stefan Lathi till Aftonbladet.

Precis som alla andra lektioner är lunchen i skolans matsal numera obligatorisk. Anledningen till Klockarhagsskolans unika beslut är att man vill öka den sociala gemenskapen mellan eleverna själva men också mot skolans personal. Dessutom innebär det att skolan kan planera klassernas luncher. På det sättet äter inte alla elever samtidigt – med mindre stressad miljö som följd.

Den schemalagda lunchen har också inneburit att eleverna får i sig mer mat än vad som tidigare varit fallet.
– Vi har sett att eleverna äter mer vilket gör att råvarukostnaden har ökat. De som äter, äter mer och vi har ökat antalet ätande, säger Stefan Lahti till SVT.

Så länge man inte tvingar någon elev att äta så är Klockarhagsskolans beslut också i linje med skollagen. Det säger enhetschefen för skoljuridik på Skolverket, Ulrika Jonasson, till SVT.
– I förarbetena till den nya skollagen står det att lunch och raster ingår i utbildningen, förklarar hon. Därför kan man kräva av eleverna att de går till matsalen och att de som inte gör det registreras med frånvaro, säger hon.

skolmatsal1
Shutterstock

Beslutet har gjort succé på Klockarhagsskolan. Barnen äter mer, är mindre stressade och gemenskapen har ökat. Vad tror ni om att införa det här på alla skolor i Sverige?