Kopparbergs lösning på skolkrisen: Anställer nyanlända lärare i skolan.

I Kopparberg är mer än var tionde invånare asylsökande och det leder till ett ökat tryck i skolklasserna. Nu tar rektorn hjälp av de nya invånarna för att klara av att ta hand om alla nya elever.

Det talas 14 olika språk på Kyrkbackskolan i Kopparberg, och det har varit en stor utmaning att ta hand om alla nya elever som kommer.

– Vi jobbar för fullt med att hitta nya lösningar för att kunna förbereda plats. Våra nuvarande klassrum är i princip fulla, så vi planerar att hålla lektioner utanför schematid. Vi renoverar också en byggnad på skolgården för att få plats med alla nya elever, säger Claudia Holm, till Aftonbladet.

Men behovet av lärare är stort. Skolan har nu tagit hjälp av nyanlända som läser SFI (svenska för invandrare) för att kunna undervisa alla elever.

– När vi insåg vad vi har framför oss pratade vi med SFI och har genom dem kunnat anställa nyanlända med lärarkompetens. Det är en win-win-situation. SFI-elever får arbete och samtidigt klarar vi av undervisningen av flyktingbarnen.

Fahimah Ghadeni från Iran är en av dem som lär sig svenska på SFI och samtidigt undervisar flyktingbarn, och hon stortrivs. Hon fungerar just nu som studievägledare i en av skolans internationella klasser och hennes främsta uppgift är att hjälpa till i klassrummet och att stötta barnen i svenskundervisningen.

– Det är utmanade men roligt. Eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer och pratar olika språk, så man får improvisera, säger hon till Aftonbladet.

Jag tycker att det här är en supersmart idé som fler skolor borde ta efter!

I Kopparberg är mer än var tionde invånare asylsökande.För att klara det ökade trycket i klasserna tar rektorn hjälp – av de nya invånarna.

Posted by Vi gillar olika on den 25 november 2015