Läkaren om hur du skiljer vanlig förkylning från corona: ”Osannolikt att det är…”

Hösten är här och därmed även förkylningarna. Genom tiderna har förkylningar sällan stoppat människor från att gå till jobbet eller sociala evenemang. År 2020s förkylningstider delas dock med en pågående pandemi.

Sedan covid-19:s utbrott i mars har människor hållit avstånd, isolerat sig, och tvättat händerna som aldrig förr. Försäljningen av handsprit har slagit historiska rekord, och en hel del har valt att bära munskydd när de lämnar hemmet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 är tydliga, men hu man ska tänka gällande de klassiska förkylninsgsymptomen är inte helt glasklart för alla. Bör man slå på stora trumman och testa sig vid minsta nysning, hostande, eller halsont när höstens influensor bryter ut? Det är frågan.

Foto: Shutterstock

Newsners expert Anders Södergård, ST-läkare i allmänmedicin och författare av bland annat ”Strålmannen”, berättar hur man ska tänka gällande ”vanliga” förkylningssymptom kontra covid-19 under hösten 2020.

Vanlig förkylning – ska man testa sig för corona?

– De vanligaste symtomen vid covid-19 är feber, torrhosta och andnöd, men även ett flertal andra symtom (bland annat huvudvärk, halsont och smärta i kroppen) kan förekomma. Vanliga förkylningar eller allergibesvär går oftast utan feber och svår torrhosta, men det är svårt att veta om man är ett av de undantagsfall som ändå finns. Nysningar däremot är väldigt ovanligt när det kommer till covid-19 men närvaro av nysning innebär inte per automatik frånvaro av covid-19. Även om du nyser av någon av alla olika orsaker som kan få oss att göra det så är risken att du samtidigt bär på coronavirus som då får en rejäl skjuts ut i omvärlden, säger Anders Södergård till Newsner.

Han tillägger:

– Samtidigt kan det förstås vara så att man har mer än en åkomma samtidigt, vid en pågående infektion är man dessutom extra infektionskänslig varför det inte är helt ovanligt att en luftvägsinfektion avlöser en annan.

”Osannolikt att det är covid-19”

Nysningar och hostande har fått de flesta att rygga tillbaka och ta skydd de senaste månaderna, men enligt läkaren Anders behöver inte dessa tecken vara en anledning att oroa sig för att det skulle vara corona. Däremot, sprids fortfarande viruset via kroppsvätskor, vilket innebär att smittan finns i vätskan från en nysning om personer som nyser bär på viruset.

– Om du är lite snuvig, nyser och har lätt förhöjd kroppstemperatur utan andra symtom är det osannolikt att det är covid-19. Enda sättet att vara helt säker är att testa sig för covid-19, säger Anders Södergård.

Virus, förkylning,
Foto: TT

På vilket sätt smittas man enklast av en vanlig förkylning som inte har något med covid-19 att göra?

– Sjukdomen covid-19 orsakas av ett Coronavirus, och just Coronafamiljen ligger bakom många av våra förkylningar. De sprids på likartat vid där droppsmitta är den mest effektiva smittvägen, det sker framförallt genom hostningar och nysningar. Virus kan överleva relativt länge på olika ytor men risken med Corona på handen är inte kontakten med huden utan vad man sedan gör med handen. Apropå det jag tidigare skrev om vinterkräksjukan. Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd i allmänhet, och i synnerhet när du är sjuk, säger Anders Södergård, som tycker att alla som har minsta misstanke om covid-19 ska testa sig.

ST-läkaren Anders Södergård är just nu aktuell med boken ”Så mycket friskare”, som handlar om träning och kost, och hur det hänger ihop med hälsa och sjukdomar. På hemsidan Andra Sidan Södergård kan du läsa mer om Anders, hans böcker, och hans föreläsningar om sjukdom och hälsa.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required