Nya förslaget: Låt lärarna bestämma hur undervisningen ska gå till.

Hur mycket ska egentligen lärarna få bestämma kring skolundervisningen? Helt och hållet, om du frågar Liberalerna. Enligt SVT vill partiet nämligen ändra skollagen så att lärarna inte ska behöva ta lika stor hänsyn till påtryckningar från elever och föräldrar.

Liberalerna menar, enligt SVT, att skollagens formulering ”barn och elever ska ges inflytande över utbildningen” har lett till att såväl elever som föräldrar fått påverka på tok för mycket i undervisningen.

I sitt nya förslag menar Liberalerna därför att skolan enbart bör ge efter för elevernas påtryckningar när det kommer till sådant som inte rör undervisning, som exempelvis skolmaten. På så sätt får lärarna återigen större ansvar för undervisningens genomförande utan att behöva känna sig pressade av elever och föräldrar som ifrågasätter metoderna.

– Det är lärarna som ska avgöra hur undervisningen ska ske. Om det ska vara läxor, prov och så vidare och det vill jag markera i skollagen, säger Liberalernas utbildningspolitiske talesperson Christer Nylander till SVT Nyheter.

Miljöpartiet håller däremot inte med i frågan.

–Ska vi öka lusten, viljan och höja kunskapsresultaten så måste vi fortsätta ha ett inflytande från Sveriges elever, säger Miljöpartiets utbildningspolitiske talesperson Jabar Amin till SVT Nyheter.