Professorn: Äldre får sämre behandling än yngre – ”Deras liv värderas lägre”

Äldre får mindre och sämre behandling är yngre.

Det slår geriatrikprofessorn Yngve Gustafson fast.

– Åldersdiskriminering är olagligt men sker i praktiken ändå. Man värderar äldres liv lägre, säger han till Expressen.

Enligt lagen har vi alla rätt till en jämlik vård. Ingen ska nekas hjälp på grund av ålder och kön.

Men geriatrikprofessorn Yngve Gustafson menar att äldre far illa i vården, på grund av åldersdiskriminering. Både när det gäller vid läkemedel som ingrepp.

Läs mer: Nya larmet – 100 000-tals svenskar har för låg pension

– Det är vansinnigt och får oerhört allvarliga konsekvenser. Äldre kvinnor som söker för att de sover dåligt får sömntabletter. Medan männen utreds i högre utsträckning och får diagnosen sömnapné, andningsuppehåll, som de får behandling för, säger professorn till Expressen.

Till exempel får många äldre sällan de nya och dyrare läkemedlen. Och många mediciner och behandlingar är inte testade på samma sätt på äldre. Det kan leda till att äldre får fel behandling – och far illa.

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är mycket kritiska till att äldre får sämre vård än yngre.

Läs mer: Sveriges befolkning ökar kraftigt – nu kan höjd pensionsålder bli räddningen

– Fler och fler äldre kvinnor drabbas av bröstcancer. Vi vill att äldre kvinnor blir kallade och att det är gratis, för det är då man går, säger Christina Tallberg på PRO till Expressen.

PRO
PRO:s ordförande Christina Tallberg. Foto: Jack Mikrut

Så här får det inte gå till. Diskrimineringen mot äldre i vården måste få ett slut – DELA gärna vidare för att uppmärksamma frågan!