Saras bebis dog i magen: Fick vänta flera timmar på akut kejsarsnitt

I början av 2017 väntade Sara Hedman sitt andra barn. Hon var i vecka 36 och det var bara veckor kvar innan barnet skulle födas.

Men en natt kände Sara att något inte stod rätt till och åkte genast till akuten.

Magen hade ändrat form och hon fosterrörelserna hade minskat.

Efter att hon kommit in på förlossningen på Nyköpings lasarett fick hon vänta i över en timme.

Fick vänta fem timmar på kejsarsnitt

Klockan 08.42 kände Sara dotterns sista spark.

Efter ett ultraljud kunde det konstateras att Saras barn hade dött på grund av moderkaksavlossning.

Ändå tog det fem timmar innan Sara fick genomgå ett akut kejsarsnitt.

Sara anmälde händelsen till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som kom fram till att det fanns risk för Saras hälsa i och med den långa väntetiden. Ändå menar myndigheten att sjukhuset inte agerat felaktigt utan vidtagit rimliga åtgärder.

Gravidmage
Pixabay

Verksamhetschefen för kvinnokliniken på Nyköpings lasarett, Marja Tuuna Johansson, menar att man alltid gör en medicinsk undersökning vid kejsarsnitt där både barnets och mammas häls spelar in. Om en läkare bedömer att ett akut kejsarsnitt ska göras ska patienten inte behöva vänta.

Dock uppstår det situationer där man bedömer att ett kejsarsnitt kan vänta lite för att man hinner planera om schemat på operationsavdelningen och omorganisera.

Både hon och verksamhetschefen Marja Tuuna Johansson önskar att politikerna skulle avsätta mer pengar till vården så att man kan anställa mer personal i framtiden och undvika situationer som den Sara varit med om.

”Det behövs mer pengar för att vården ska bli så bra som den skulle kunna bli. För kompetensen och viljan finns,” säger Sara Hedman i en intervju med SVT.

Dela om du också tycker att vård och omsorg också borde få mer pengar!

Ambulans
Wikipedia