Hennes röst darrar men Emma Watsons tal i FN kan förändra hela feminismen.

Emma Watson är inte längre bara en magiker i Harry Potter. Nu har hon till och med blivit en FN-ambassadör.
Men det här talet i FN är också magiskt.
7:30 bjuder hon dessutom in mig och hälften av jordens befolkning att kämpa för jämlikhet mellan könen.
Det här är vår kamp också så självklart börjar jag med att dela det här.
Här hittar du FN:s kampanj.