Mannen filmade ett fält under 10 timmar. Det han såg får min haka att slå i golvet.

Den här timelapse-videon som kapat ner tio timmar till 3,5 minuter är otroligt häftig bara i vanliga fall.
När man dessutom tänker på att Amish-folket anser att den tekniska utvecklingen har gått för långt och därför bygger hus på samma sätt som på 1800-talet så kan man ju nästan undra vad som hänt i utvecklingen sedan dess.
När jag anlitat hantverkare har det inte direkt gått på tio timmar i alla fall.