11 dödliga växter du bör hålla dig borta ifrån

När du är ute i naturen finns det alltid en chans att du snubblar över en giftig växt eller svamp. 

Även om det är väldigt sällsynt att någon dör av förgiftninge, finns det ju barn som är väldigt nyfikna på både växter och bär…

Så medan du njuter av din trädgård, din skog eller om du är ute i vildmarken – här 11 växter du borde se upp lite extra för! 

Smörblommor

© Pixabay, Chris/WikipediaCommons, Christian Fischer/Wikipedia

En färsk smörblomma har en skarp smak och är giftig för djur, det är därför som en hästhage alltid har kvar smörblommorna. 

Om du själv får i sig smörblommor kan det ge sveda i mun och svalg samt magbesvär. 

Om någon i din närhet har smakat på växten kan du ge personen lite dryck, skriver Giftinformationscentralen

Sprängört

© Wikipedia

Sprängört är vanlig i Sverige och växer på fuktiga platser, som myrar eller avrinningsområden. Den luktar morötter, men låt dig inte vilseledas – växten är mycket giftig.

Dödsfall har inträffat när människor förväxlat sprängört med andra ätliga rötter.

Symptom kan komma plötsligt, inom en halvtimme, med kraftig salivavsöndring, magsmärtor, kräkningar, diarré, ihållande kramper, medvetslöshet och andningsförlamning. Kontakt sjukhus och ge mediciniskt kol om du kan, skriver Giftinformationscentralen

Sommarfläder

© Wikipedia

Sommarfläder är en ursprungligen odlad växt, men finns som förvildad i södra och mellersta Sverige. 

Hela växten är giftig, så låt dig inte luras av de svarta, bärliknande frukterna. Det har faktiskt inträffat allvarliga förgiftningar när barn har ätit sommarfläderns frukter.

Oleander

© Ranko/wikipediaFrancisco Manuel Blanco/wikipediaKeith Williamson/wikipedia  

Oleander finns förvildad i de flesta varma områden och är vanlig i medelhavsområdet. I Sverige odlas den mest som krukväxt. 

Men låt inte dess skönhet förblinda dig – hela växten är mycket giftig. Bladen kan framkalla dermatit vid beröring. Allvarliga förgiftningar har inträffat vid medicinsk användning och vid förväxling, skriver Giftinformationscentralen.

Doften är dock inte giftig och det är inte farligt att lukta på oleander.

Stormhatt

© Pixabay

Stormhatt är en mycket giftig växt, speciellt dess frön och rot innehåller ett förlamande nervgift, enligt Giftinformationscentralen

Allvarliga förgiftningar och även dödsfall har inträffat. Det finns inget känt botemedel mot stormhattsförgiftning, enda möjligheten är att hålla hjärta och lungor igång på konstgjord väg tills giftet försvunnit ur kroppen. 

Spikklubba

© Wikipedia

Spikklubba finns på många ställen i Sverige och du kan hitta den vid havstränder, i hamnar, vägrenar och i trädgårdar. 

Växten är mycket giftig och eftersom den används som medicinalväxt hos vissa har allvarliga förgiftningar har inträffat. 

Muntorrhet, ansiktsrodnad, hjärtklappning, yrsel, vida pupiller, dimsyn, oro och hallucinationer är symptomen, skriver Giftinformationscentralen

Björnloka

© Carl Axel Magnus Lindman/wikipediaWalter J. Pilsak/wikipediaDcrjsr/wikipedia  

Björnlokan är en stor växt som finns vid ängar och vid vägkanter över större delen av Sverige. 

Den kan orsaka stor sveda om den kommer i kontakt med huden hos människor. En del får brännskadeliknande symtom med kraftig hudirritation, rodnad och blåsor, som kan bli stora och smärtsamma. Besvären kan kvarstå i veckor, eventuellt även ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Törelväxter

© Niklitov/wikipediaDinkum/wikipediaH. Zell/wikipedia  

Törelsläktet kommer i många olika former och växtsätt. 

Gemensamt är att växtsaften är giftig, mjölkaktigt vit och gummiartat seg. 

Skulle du komma i kontakt med växtsaften bör du särskilt undvika att gnugga ögonen eller röra andra slemhinnor, enligt Läkemedelsboken

Rabarber

© Wikipedia/Kellen

Rabarberpaj är ju fantastiskt gott, men växten – speciellt bladen – innehåller oxalsyra och andra ämnen som har irriterande egenskaper.

I större mängder oxalsyra är giftigt kan ställa till problem för njurarna. Det är bladen som innehåller särskilt mycket oxalsyra, men de äts inte. 

Belladona

© Wikipedia/Tubifex

Belladonna är inte särskilt vanlig i Sverige i vilt tillstånd. Men den är mycket giftig. 

Frukten är ett svart, körsbärsliknande bär som smakar sött och hela växten är mycket giftig. Dödlig förgiftning hos ett barn kan orsakas av så lite som 3-4 bär, enligt boken Farliga växter

Ricin

© Wikipedia Commons

Läkemedelsverket klassar ricin som en mycket giftig växt. Speciellt fröna innehåller det giftiga proteinet ricin och även ett söndertuggat frö uppges dock innebära risk. 

Giftet är starkare än kobrans och finns i ricinbuskens oljerika frön. Dödlig dos är så lite som ett halvt milligram, eller 3-7 frön. 

Bonusinfo: Venus flugfälla

© Klunatik/Youtube

Denna skräckinjagade växt kan knappast döda dig, men visst ser den ut som något från en skräckfilm? 

Förr trodde en del att den kunde äta upp dig, dina barn eller familjens mat – men i själva verker äter den bara upp insekter och spindlar! 

Dela gärna vidare denna information om dessa växter på Facebook, inte för att skrämmas, utan för att göra dina medmänniskor med uppmärksamma på vilka växter man borde se upp med! 

 
 

Läs mer om...