Du får flytta 1 tändsticka för att lösa ekvationen. Kan du avslöja tricket som förbryllar tusentals?

När jag gick i skolan använde vi ofta tändstickor för att räkna på och arbeta med matematiska problem. En av de mest klassiska arbetsuppgifterna kunde då handla om problemlösning – där vi skulle få felaktiga ekvationer att förvandlas till korrekta ekvationer genom ett enda drag. Nu tänkte jag dela ett sådant problem med er för att se om ni kan avslöja tricket som förbryllar människor runt om i världen.

Summan av 6 + 4 är, som ni vet, inte 4. Frågan är därför enkel: Hur får du en fullständig ekvation genom att flytta en enda tändsticka från den här felaktiga ekvationen?

Tänk riktigt noga för att klura ut tricket.

Bildkälla: Littlethings

tandsticka1

Klarade du av det? Faktum är att det blir ännu svårare: det finns nämligen tre olika lösningar på problemet! Så titta på bilden igen för att se om du kommer på även de andra två förflyttningar som ger fullständiga ekvationer.

Bildkälla: Littlethings

tandsticka1

Nå, hur gick det? Här är de tre svaren.

1. Ta bort den lodräta tändstickan från plustecknet, så att endast ett minustecken återstår. Flytta tändstickan så att 6:an blir en 8:a. Plötsligt har du ekvationen 8 – 4 = 4.

Bildkälla: Littlethings

tandsticka2

2. Ta bort den mittersta, vågräta tändstickan från 6:an. Flytta upp tändstickan till högra hörnet så att 6:an istället blir en nolla. Ekvationen blir: 0 + 4 = 4.

Bildkälla: Littlethings

tandsticka3

3. Ta bort den lodräta tändstickan i 6:ans nedre, vänstra hörn så att det blir en 5:a. Flytta tändstickan och lägg den vågrätt på toppen av den sista 4:an så att det blir en 9:a. Den nu fullständiga ekvationen lyder: 5 + 4 = 9.

Bildkälla: Littlethings

tandsticka4

Klurade du ut problemet med någon av de tre lösningarna? Nu är det dina vänner som står på tur. Dela gärna vidare så att de också kan få slita sitt hår över ekvationen.

Och du, gilla gärna Newsner Häftigt för att få fler liknande artiklar i ditt flöde.