Dataspel och Tiktok kan dra ned skolresultat – så mycket påverkas barnen

Det finns en stark koppling mellan mycket dataspelande eller tiktokande på fritiden och sämre skolresultat, enligt en ny rapport från Skolverket.

Nu visar Skolverket att det på liknande sätt finns en tydlig koppling mellan skärmtid på fritiden, vikt åt exempelvis Fortnite eller Tiktok, och skolresultat. Det handlar om 15-åringar och hur de presterade i matematik, läsning och naturvetenskap i kunskapsmätningen Pisa 2022.

– Det blev ett lägre resultat i Pisa redan från en timmes användning av sociala medier per dag, säger Pernilla Jonsson, enhetschef vid Skolverket.

Datorer och andra digitala lärverktyg är också en självklarhet på de flesta skolor. Men hur användningen i undervisningen påverkar resultaten är svårare att slå fast, enligt Skolverket. Det finns inga entydiga samband.

Elever och lärare i klassrum, årskurs 1. Arkivbild. Foto: Jonas Ekströmer / TT

”Alla vuxna runt eleverna är viktiga här”

Lagom tycks vara bäst, sett i antal timmars användning per dag. I alla fall har elever som använder dator, padda eller mobil tre-fyra timmar per skoldag bättre Pisaresultat än de som hade fler timmar, eller färre.

– Men man ska inte stirra sig blind på antalet timmar. Det handlar ju också om hur de digitala lärverktygen används och till vad, säger Pernilla Jonsson.

spela, datorspel, spelande, gaming, tonåring, tonåringar, barn
Mycket skärmtid kvällar och helger riskerar skolresultaten. Arkivbild. Foto: GORM KALLESTAD/NTB

Detta är dock inget som studien kan besvara, inte heller vilken kompetens eller förmåga lärarna har.

– Vad man kan säga är att det är komplext. Skärmar kan både vara främjande för kunskapsinhämtningen, och ett distraktionsmoment.

Sammanfattningsvis pekar Skolverkets rapport på att det är skärmtiden utanför skolan som har en tydlig koppling till skolresultaten.

– 15-åringar behöver hjälp att begränsa användningen av sociala medier och dataspel. Men det är också viktigt att de får lära sig självreglering, alltså att lära sig en ansvarsfull användning. Alla vuxna runt eleverna är viktiga här, säger Pernilla Jonsson.

Fakta: Användning av digitala verktyg

Källa: Skolverket (TT)

I en ny rapport har Skolverket jämfört 15-åringars användning av digitala verktyg med Pisaresultatet 2022. Studien har ett nordiskt perspektiv.

Några resultat:

Användningen av digitala verktyg i skolarbetet varierar stort, från inte alls till hela skoldagen. Vanligaste svarsalternativet är upp till tre timmar.

Två tredjedelar av eleverna använder inte alls digitala verktyg för nöjes skull under skoldagen, eller högst en timme.

Användningen av digitala verktyg är mer utbredd i Norden jämfört med OECD-snittet. Den största användningen finns i Danmark.

Det finns ett starkt samband mellan mycket skärmtid på fritiden och svagare kunskapsresultat. Skolverket påpekar dock att det inte går att slå fast orsak och verkan. Det kan vara redan svagpresterande elever som lägger mest tid på dataspel och sociala medier.

Fakta: Pisa 2022

Källa: OECD/Skolverket (TT)

De svenska elevernas resultat i den internationella kunskapsmätningen Pisa 2022 sjönk kraftigt i matematik och läsförståelse, jämfört med 2018.

Det tredje kunskapsområdet, naturvetenskap, visad också en försämring, men inom felmarginalen.

Läs- och matematikresultaten hamnade därmed åter på samma rekordlåga nivå som 2012.

Trots tappet placerade sig Sverige fortfarande över OECD-snittet, eftersom flertalet andra länder också backade.

Pandemin, med skolstängningar, har angivits som en orsak till den globala tillbakagången.

Andra orsaker som lyfts, nationellt och internationellt, är ökande kvalitetsskillnader mellan skolor och bristande disciplin och studiero.

Tack för att du prenumererar!
Något gick fel. Vänligen försök igen senare.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev