Elev som störde släpades ut ur klassrum – nu får skolan betala 10 000 för kränkning

En lärare på en skola i centrala Malmö släpade ut en elev ur klassrummet efter att denne stört på lektionen och vägrat lämna salen. Nu ska Malmö stad betala 10 000 kronor i skadestånd till eleven. Detta då tingsrätten bedömer handlingarna som kränkande, det rapporterar Skånska Dagbladet

Malmö tingsrätt bedömer att Malmö kommun brutit mot skollagen då en lärare behandlat en elev i tredje klass kränkande.

Den första händelsen ägde rum i början av 2018 då flera elever vägrade lämna klassrummet när det blev rast. Enligt Skånska Dagbladet ska eleven ha kallat läraren för “jävla apa”, varpå eleven bars ut ur klassrummet. Vid samma tillfälle ska eleven i fråga sparkat en annan elev, vilket gjorde att läraren ville undvika att de skadade varann.

Slängde föreål som eleven gjort

Vid ett senare tillfälle ska samma lärare ha förstört ett föremål som eleven skapat. Därefter bars eleven ut från klassrummet framför ögonen på sina klasskamrater. Detta bedömer Malmö tingsrätt som en bestraffning som är kränkande. 

Det tredje tillfället som Malmö tingsrätt bedömer som kränkning var när läraren bar ut eleven på grund av oordning. Innan eleven lyftes ut ska läraren ha slängt en pappershandske med behållare för två pennor, som eleven gjort på sin tidigare skola och sparat. 

Klassrum, elever, skola
OBS: Personerna på bilden har ingen koppling till händelsen.
Foto: TT

Malmö tingsrätt anser att läraren i fråga agerat oproportionerligt i de tre situationerna. Enligt skollagen ska man i första hand handla i form av samtal och tillrättavisningar. Tingsrätten menar att skolan brustit i att skapa en skolmiljö där eleverna kan känna sig trygga. 

10 000 kronor i skadestånd

Enligt en lärare som bevittnade den senaste händelsen ska det hela ha handlat om maktutövande. Det ska enligt vittnet ha funnits en underliggande konflikt mellan läraren och eleven.

Vårdnadshavare ska betala 5 000 kronor i veckan om eleven inte fullgör sin skolplikt.Tycker du detta är rimligt? 👍🏼👎🏼

Gepostet von Newsner Familj am Samstag, 14. September 2019

Nu har Malmö tingsrätt beslutat att Malmö stad ska betala 10 000 kronor i skadestånd till eleven, för kränkande behandling. 

– Det blir en balansgång mellan lärarens fostrande roll och det som definitionsmässigt och enligt lagen utgör kränkande behandling mot en elev. Vid två av händelserna har pedagogen utsatt ett barn för kränkande behandling genom att bära ut hen ur klassrummet utan att avvakta om tidigare tillsägelse har haft önskad effekt, skriver Malmö tingsrätt i sin dom enligt Skånska Dagbladet.

Vad anser du om det här? Dela gärna med dig av dina åsikter i kommentarsfältet.

Få vårt nyhetsbrev

* indicates required