Förslaget: Förbjud elever att röka – under all skoltid

Regeln om rökfria skolgårdar infördes för 25 år sedan, men ändå har lärare och annan personal i hela landet problem med att hindra ungdomar från att röka på skolgårdarna.

Som lösning på problemet föreslår Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, att man ska lagstifta rökfri skoltid, så att ingen elever röker över huvud taget så länge skoltid råder.

”Få vuxna känner till hur mycket det röks i skolan och vilken press deras barn utsätts för dagligen. Utöver kompisars påverkan och viljan att passa in anges också psykisk ohälsa som orsak till att börja röka.”, Aftonbladet skriver Helen Stjerna i sin debattartikel i .

Det röks friskt bland ungdomar på landets skolgårdar, då personalen har svårt att kontrollera att det inte sker.

Enligt Helen Stjerna, generalsekreterare, A Non Smoking Generation, bör man ta problemet på större allvar, då det ger negativa konsekvenser för eleverna.

”Få vuxna känner till hur mycket det röks i skolan och vilken press deras barn utsätts för dagligen. Utöver kompisars påverkan och viljan att passa in anges också psykisk ohälsa som orsak till att börja röka. Tyvärr är det få som känner till att nikotin ökar risken för psykisk ohälsa, inlärningssvårigheter och andra drogberoenden.

Foto: Shutterstock

Elever som riskerar att inte klara kunskapskraven behöver inte fler problem som ett nikotinberoende medför, de behöver stöd både att förbli tobaksfria och klara kunskapskraven.”. 

Lagstifta rökförbud – hela skoldagen

I debattartikeln på Aftonbladet föreslår Helena att rökförbud blir lagstiftat, men inte bara geografiskt på skolgården. Helena menar att rökning ska förbjudas helt under skoltid.

”En lag om tobaksfri skoltid skulle påverka skolledningar att ta frågan på allvar och ge skolpersonal verktyg att säkerställa att lagen följs. Målet är att fler barn ska förbli tobaksfria men en viktig bieffekt är att den även hjälper tobaksbrukare som vill sluta.”

Vad tycker du om förslaget? Dela gärna med dig av dina åsikter i kommentarsfältet.