Här totalförbjuds elever att ta med mobiler till skolan

Förslag angående att införa mobilförbud har varit många under den senaste tiden.

Nu tar en skola i Mullsjö stafettpinnen och inför totalt mobilförbud.

– Vi tror att det kommer att göra att man fokuserar mer på studierna i skolan, säger rektor Karin Norman till Jönköpingsposten.

Huruvida elever ska få ha med sig sin mobiltelefon till skolan och lektioner har diskuterats flitigt under den senaste tiden.

Meningarna har varit delade men nu har Gunnarsboskolan i Mullsjö infört totalt mobilförbud för sina elever.

Den största anledningen säger rektor Karin Norman är att eleverna ska kunna fokusera bättre på lektionerna.

– Vi inför mobilförbud eftersom vi tror att det kommer att göra att man fokuserar mer på studierna i skolan. Man har inget behov av sin mobil under skoldagen, de tekniska hjälpmedel som man behöver, dator och iPad, tillhandahåller skolan, säger Karin Norman till Jönköpingsposten enligt Aftonbladet.

Så har mobilförbudet tagits emot

Beskedet har kommit med blandade åsikter. En del uppskattar den nya fritiden men föräldrar är också oroliga över att inte kunna få tag i sina barn.

– Om man skulle behöva komma i kontakt med sina vårdnadshavare under dagen så finns det telefoner på skolan som man kan låna. Därför ser vi ingen anledning till att man behöver ha sin mobiltelefon med sig i skolan.

Tidigare har elevernas mobiltelefoner samlats in i början av skoldagen och lämnats tillbaka i slutet av den. Men under förra läsåret visade det sig att alla elever inte alltid lämnade in sina mobiler, vilket har resulterat i att både ljud- och filmupptagning gjorts i smyg, bland annat i omklädningsrum.