I hennes butik måste män betala mer än kvinnor. Men orsaken… Nu sprids nyheten över hela världen.

Elana Schlenker, 31, vill lyfta frågor kring ojämställda löner, fördomar och jämställdhetsfrågor. Därför öppnade hon en butik där kvinnor bara betalar 76 procent av fullt pris. – Efter att ha läst en artikel om löneskillnaderna och de sätt på vilka kvinnor uppfattas (och undervärderas) på arbetsplatsen fick jag idén att göra en affär vars prissättning utgick från ”betala vad du får betalt”, skriver Elana i ett mejl till Metro.

Designern Elana Schlenker flyttade nyligen från New York till Pittsburgh och öppnade en butik. Inget uppseendeväckande i sig, om det inte vore för att män och kvinnor betalar olika vid kassan. Kvinnor betalar bara 76 procent av vad männen gör, en procent som är en direkt spegling av löneskillnaden mellan könen i delstaten Pennsylvania.

image (4)

I pop-up butiken 76Metro.

På internet är det en annan ton.

– Det har varit en hel del kritik från män (och kvinnor) där, som tycker att butiken är sexistisk eller att jag hatar män, eller det allra värsta, att det inte finns något lönegap. Naturligtvis är så inte fallet, skriver Elana.

I Sverige är kvinnors löner, omräknade till heltidslöner, i genomsnitt ca 17 procent lägre än männens. Skillnaden har varit ungefär densamma den senaste 20 åren, trots en total politisk enighet om det önskvärda i ökad jämställdhet på löneområdet, skriver Statistiska centralbyrån.

Publicerad av En jämlik värld, gilla gärna