Ministerns krav: Lärare ska ha mer betalt i utsatta områden: ”Ska inte vara socialarbetare”

Barn som växer upp och går i skolan i utsatta områden behöver mer stöd för att inte hamna i kriminella gäng, det menar utbildningsminister Anna Ekström.

Nu vill hon att lärare som undervisar i dessa områden ska få högre lön.

– Lärarna ska inte vara socialarbetare eller uppfostra barnen, de ska undervisa, säger hon till Aftonbladet.

Gängkriminalitet och skjutningar har varit på agendan under större delen av hösten.

För att minska kriminaliteten vill nu utbildningsminister Anna Ekström att lärare som undervisar i utsatta områden ska få mer betalt.

Hon menar att skolan är oerhört viktig att klara av för att minska risken för unga att bli kriminella.

– Där det är hög risk för kriminalitet, med gäng i närheten som försöker rekrytera på skolan och där eleverna har storebröder som är med i gängen, i de skolorna ska klassrumsarbetet vara högt värderat och man ska verkligen satsa på undervisningen, säger hon till Aftonbladet.

Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström menar att lärare i utsatta områden borde få mer betalt. Foto: Claudio Bresciani/TT

Dels måste skolorna ha ett väl utbyggt samarbete med socialtjänst och polis. Men också finnas rejäl uppbackning för lärarna i form av annan personal.

– Det måste finnas en bra elevhälsa med kuratorer, socionomer, socialpedagoger och fritidsverksamhet. Men också bra skolmåltidsverksamhet eftersom det ofta är så att barn i utsatta områden är hungriga när de kommer till skolan. Skolan ska vara det starka samhället som behövs för att barnen ska känna att det är värt att plugga och anstränga sig.

Läraren om ministerns utspel: ”Viktigt i sociala utsatta områden”

Under hösten har det också skett flera uppmärksammade händelser i bostadsområdet Kronogården i Trollhättan, där bland annat flera bilbränder skett.

Therese Asmussen som arbetar som förstelärare på närliggande Lextorpsskolan håller med utbildningsministern om att fler resurser måste prioriteras i utsatta områden.

– Ett samarbete med Elevhälsa, Socialtjänsten och polisen är viktigt i socialt utsatta områden. Att man på flera håll stöttar vårdnadshavare i deras roll men också visa att skolan är viktig för framtiden, säger hon till Newsner.

Vikten av värderingar i skolan för barnen

Utbildningsminister Anna Ekström menar att lärare får gå in och ”uppfostra barnen” ibland vilket gör att lärare inte bara blir just lärare, utan också socialarbetare, något som Therese håller med om.

– Vi pratar dagligen om värdegrund, alla likas värde, hur man ärr mot varandra. Hur man vill att andra är mot en annan person, att kunna älska den man vill. säger Therese Asmussen och fortsätter:

– Många gånger så är vi lärare de enda vuxna som eleverna och deras vårdnadshavare träffar utanför sina familjer och bostadsområden. Därför är det oftast vi som visar hur man faktiskt kan leva i Sverige. Att man inte måste gifta sig och att jag och min man delar på hushållssysslorna. Vi tjänar båda pengar, och jag bestämmer över mina pengar.

Therese vill lyfta fram att det är viktigt att skolan arbetar tillsammans med elevhälsan i ett förebyggande syfte tillsammans med elever och vårdnadshavare, till exempel när det kommer till elever med hög frånvaro. 

Föräldrarnas oro efter händelserna i Trollhättan: ”Rädda”

Och samband med oroligheterna i Kronogården upplever även föräldrarna en stor oro.

– Precis som Kronogården så tillhör Lextorp de socialt svaga och utsatta områden, vi har elever och vårdnadshavare som är och har varit rädda under oroligheterna som Kronogården.

Vad tycker ni om ministerns utspel? Håller ni med? Lämna en kommentar på vår Facebooksida.