Nuvarande betygssystem kritiseras som ”obegripligt” – så ska det göras om

A, B, C eller G, VG, MVG? Sedan betygen ändrades för några år sedan har det rådigt många frågor och funderingar om vad skillnaderna är. För när betyget byttes kom också nya instruktioner – och de är obegripliga.

Nu meddelar utbildningsministern att betygssystemet ska göras om för att det ska bli mer begripligt.

Utbildningsministern har fått igenom ett förslag med regeringen och betygssystemen kommer därför att ändras, enligt dem, till det bättre.

Med ett nytt betygssystem ska det vara enklare att förstå vad som krävs för att få ett visst betyg.

– Vi sänker inte kraven, men det ska bli lättare att förstå vad eleverna behöver kunna för att få ett visst betyg, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till DN enligt Expressen.

Utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Wikimedia Commons/Bengt Oberger

Kan inte hjälpa sina barn

Det råder många frågor om skolverkets instruktioner till att få ett visst betyg. Högutbildade föräldrar ska ha kritiserat kunskapskraven för att de inte förstår vad som krävs för deras barn att få ett visst betyg, och därför kan de inte hjälpa sina barn med läxor eller studier. Nu skrivs dessa om och ett nytt system införs och träder i kraft till höstterminen 2020.

Förenklade kunskapskrav

Här nedan är ett exempel på den nya texten som ska skrivas i kunskapskraven för att få betyget E (godkänt) i samhällskunskap i årskurs 9 (som DN har tagit del av enligt Expressen):

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter. Eleven för enkla resonemang om olika frågor med koppling till demokratins möjligheter och utmaningar.

Detta är den nuvarande texten:

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kraven för betygen kommer inte sänkas

Nog är det en förenkling allt och detta betyder att fler kanske faktiskt förstår vad som krävs för att få ett visst betyg och kan jobba utefter kunskapsplanen. Utbildningsministern säger till DN enligt Expressen att själva kraven för betygen inte kommer sänkas, utan förtydligar att det är kunskapskraven som ska förenklas så att folk förstår lättare vad som krävs.

Vad tycker du om det nuvarande betygssystemet? Sprid gärna vidare för att dela din åsikt.