Professorn: Om 15 år har kvinnorna tagit över makten.

Se upp killar! Om 15 år kommer kvinnorna ha tagit över makten. Redan i dag är kvinnorna bättre utbildade och snart tjänar de lika mycket som männen. Det menar professorn och miljöforskaren Arne Jernelöv, skriver VA.

Arne Jernelöv är professor och miljöforskare vid Institutet för framtidsstudier och har skrivit boken ”Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr”. Han säger att det kvinnliga inflytandet ökar på många områden och att det kommer att fortsätta i den riktningen i framtiden. Kvinnornas ökande inflytande förändrar den värld vi är vana vid och det är en förändring som pågått globalt i olika takt under de senaste hundra åren.

Jernelöv säger att flickor har bättre resultat i skolan, på universitetens prestigeutbildningar växer andelen kvinnor och även ute i arbetslivet har kvinnorna flyttat fram sina positioner. Kvinnorna har även fått mer inflytande inom politik och ekonomi. Jernelöv är alltså säker på sin sak, redan i dag är kvinnorna bättre utbildade och snart tjänar de lika mycket som männen.

– Den här utvecklingen kommer att gå olika fort i olika delar av världen och på olika delområden. Fast trenden är universell. Kvinnornas utbildningsnivå ökar mer än männens, deras inkomster ökar mer liksom andelen av förmögenheterna. I Sverige och Norden kan det säkert ske inom 15 år, säger Arne Jernelöv till VA.

Han fortsätter att berätta att kvinnorna i dag är nära två tredjedelar av de studerande på högskolan och han menar att det kommer att forma samhället.
– Männen dominerar fortfarande bland professorerna, men vi har gått från 9 procent kvinnliga professorer till 22 procent, säger Jernelöv till VA.

Jernelöv talar vidare om prestigeyrken som jurister och läkare där det i dag finns en relativt bra balans mellan män och kvinnor. Även om männen dominerar bland de som är över 50 å så dominerar kvinnorna bland de som är under 40 år. Därför kommer kvinnorna att dominera dessa yrken om tio år, menar Jernelöv.

När det kommer till pengar håller det även på att ske en förändring bland kvinnor. I Europa har kvinnor i dag runt 50 procent av förmögenheterna, bland annat på grund av att kvinnor ärver män som änkor. Och prognosen i Storbritannien är att kvinnorna kommer att kontrollera 60 procent av den samlade förmögenheten om 20 år.

Kvinnornas ökande inflytande kommer att göra att en del män kommer att få det tufft i framtiden.
– Det kommer säkert behövas åtgärder för de män som kommer att halka efter. Det blir en ganska stor minoritet på kanske 20 procent av alla pojkar som kommer att ha stora brister i sin utbildning och kommer att få problem på arbetsmarknaden, säger Jernelöv till VA.

Samtidigt påpekar Arne Jernelöv att det finns flera faktorer som försöker stoppa den kvinnliga utvecklingen. Det största motståndet är religiös fundamentalism. Han tar Iran som exempel där 60 procent av de som tar universitetsexamen är kvinnor. Men nu har religiösa ledare bestämt för att kvinnor inte ska få gå vissa utbildningslinjer för att bromsa den här trenden, enligt VA.

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.