Regeringens besked: Polisen ska nu få kunna gå in i brottsmisstänktas datorer – hemlig dataavläsning

Polisen ska nu få starkare verktyg – för att kunna avlyssna brottsmisstänkta via nätet.
Det meddelar inrikesminister Mikael Damberg (S) på en pressträff under tisdagen
.

Enligt Damberg har ett sådant lagförslag om hemlig dataavläsning varit högst önskvärd från polisens sida.

– Malmöpolisen menar att det inte finns ett enda mord i Malmö de senaste åren som inte föregåtts av kommunikation mellan gängmedlemmar i krypterad form, säger Damberg till TT.

Inrikesministern uppger att den nya lagen bara får tilläpas vid grova brott. Den nya lagrådsremissen innebär bland annat att polisen nu ska kunna få läsa misstänkta brottslingars krypterade mail med mera.
Till skillnad från hemlig telefonavlyssning innebär det här nya lagförslaget att polisen till exempel nu kan komma åt bilder och andra filer.

STOCKHOLM 20150413 Statsminister Stefan Löfven (S) och näringsminister Mikael Damberg (S) håller pressträff om satsningar på näringspolitiken i Bella Venezia i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer / TT kod 10030

– Den tekniska utvecklingen har inneburit stora utmaningar för brottsbekämpande myndigheter. De får nu större möjligheter för hemlig kameraövervakning och rumsavlyssning och större låneutrymme för att köpa in den tekniska utrustning som krävs, säger Damberg vid pressträffen enligt SVT.

Enligt TT fanns ett lagförslag färdigt redan i november 2017. Att den inte sjösätts förrän nu förklarar Damberg så här:

– Bedömningen har varit att lagförslaget inte varit moget, för att det är så integritetskränkande. Nu bedömer regeringen att det är dags att polisen får nya befogenheter, säger Damberg, enligt TT.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten får nu utökade befogenheter med förslaget, som väntas börja gälla från och med 1 mars nästa år.

Vad tycker du om det här? Skriv gärna en kommentar.