Undersökning: Majoriteten av svenskarna är positiva till rökförbudet på uteserveringar

Från den 1 juli i fjol är det förbjudet att röka på uteserveringar, vid busshållplatser, perronger, eller vid entréer i Sverige.

Förbudet ledde först till hätska diskussioner, både runt köksborden och i det offentliga rummet.

Men nu visar en undersökning från Novus att de flesta gillar rökförbudet.

Tidigare har Sverige haft rökförbud på såväl krogen, bussar, tunnelbanan flyget och arbetsplatser. Men från den 1 juli 2019 utökades förbudet till att gälla vissa allmänna platser utomhus.

Foto: Magnus Andersson/TT

Enligt en Novusundersökning som gjorts på uppdrag av Folkhälsomyndigheten, där 1 100 personer deltog, svarade 78 procent att de är ganska eller mycket positiva till den nya lagen, vilket Aftonbladet var först med att berätta.

90 procent uppger dessutom att de har koll på förbudet.

”Vi ser att kännedomen om rökförbudet är hög. Däremot pekar undersökningen på att det finns en viss osäkerhet kring vilka platser som omfattas av förbudet och vilka produkter det gäller”, säger enhetschefen Josefin Jonsson i ett pressmeddelande.

Gäller även e-cigaretter

Men att det nya förbudet även gäller cigarrer, cigariller, e-cigaretter och vattenpipa, oavsett om de innhåller niktoin eller ej, är det inte alla som har koll på.

Många har också uppgett att förbudet inte alltid följs.

”Det visar att mer information behövs. Inom kort inleder Folkhälsomyndigheten, tillsammans med regionala och lokala aktörer, en nationell kommunikationsinsats riktad till allmänheten för att påminna om de rökfria miljöerna”, säger Josefin Jonsson.

Dela gärna artikeln och berätta vad du tycker om förbudet.