Här har personalen blivit gladare och piggare av 6 timmars arbetsdag.

Jobb och stress går ofta hand i hand och de senaste åren har det debatterats rejält kring hur långa arbetsdagar vi egentligen bör ha i Sverige. Är åtta timmar om dagen något att hålla fast vid, eller ska det kanske sänkas till sex timmar om dagen? På Svartedalens äldreboende i Göteborg har personalen sedan februari 2015 provat på sextimmarsdagar – med gott resultat. Enligt Dagens Nyheter har den nya metoden lett till såväl färre sjukskrivningar som gladare personal och nöjdare äldre på boendet.

I över ett års tid har 80 undersköterskor på Svartedalens äldreboende i Göteborg fått gå ner till sex timmars arbetsdagar med exakt samma lön. Resultatet har alltså varit lyckat sett till effekterna: de kortare arbetsdagarna har lett till bättre hälsa hos personalen som menar att de är piggare och friskare samtidigt som de motionerar mer.

– Störst effekt ser vi på sjukskrivningarna, som fortsätter att minska. Nu ligger de på 5,8 procent, jämfört med stadens genomsnitt på 12,1 procent, säger kommunalrådet Daniel Bernmar (V) till Dagens Nyheter.

Resultatet vittnar dessutom om ett mer aktivt äldreboende. Personalen som arbetar sex timmar om dagen anordnar hela 64 procent fler aktiviteter om dagen än andra äldreboenden – vilket också gör de äldre nöjdare och gladare.

Men trots de goda effekterna är det inte säkert att projektet får fortsätta. Kommunens nettokostnad ligger enligt DN på cirka 6 miljoner kronor under det första året och det kostsamma försöket, som egentligen skulle pågå till december 2016, kan därför komma att avslutas i förtid om det röstas ned i kommunfullmäktige i Göteborg.

Oavsett utgången av röstningen så är en sak säker: frågan om kortare arbetsdagar lär fortsätta debatteras efter det goda resultatet på Svartedalens äldreboende.

Tycker du också att kortare arbetsdagar är rätt väg att gå för en bättre hälsa? Dela gärna vidare till dina vänner för att göra din röst hörd!