Snart kan det finnas botemedel för astma.

Forskarna kan ha hittat ett sätt att bota astma. 

Efter en ny, radikal upptäckt ser det hoppfullt ut. 

– I åratal har vi trott att luftvägarna smalnas av på grund av en inflammation efter en allergisk reaktion men vår forskning tyder på något helt annat nu, säger Hans Michel Haitchi, biträdande professor i medicin, till brittiska Metro.

Det är forskare på University of Southampton som upptäckt en gen, ADAM33, som kan orsaka astma genom att smalna av luftvägarna. Just den här genen producerar ett enzym som i vanliga fall hjälper kroppen att återuppbygga skadade muskler. För människor med astma bygger den dock istället helt nya muskler där de inte behövs, något som gör att luftvägarna blir smalare. 

De personer som lider av astma idag kan bara behandla sjukdomen med olika symtomdämpande läkemedel, men det finns inget som botar astma helt. 

I och med den nya upptäckten tror dock forskare att det snart kommer gå att bota astma. 

– Upptäckten ändrar radikalt vår förståelse för området. I åratal har vi trott att luftvägarna smalnas av på grund av en inflammation efter en allergisk reaktion men vår forskning tyder på något helt annat nu, säger Hans Michel Haitchi, professor i medicin, till brittiska Metro.

Forskarna har genomfört tester, både på människor och möss, genom att utsätta dem för dammkvalster, något som ofta utlöser astma. Resultatet? När genen stängs av har allergenerna mycket mindre påverkan på kroppen.

Genom att blockera genen innan eller när den beter sig felaktigt tror sig forskarna kunna motverka astman.