Studie: Filosofi-undervisning kan förbättra skolresultaten för grundskoleelever.

Filosofi är ett av de ämnen som många aldrig får chans att läsa innan de når universitetet. Nya studier visar dock att barn kan få stor nytta av filosofi redan i sina unga år. Genom att lära sig diskutera, ifrågasätta och formulera sig uppnåddes oväntade resultat inom matematik, läsning och skrivning!

En studie som publicerades i Storbritannien visar att grundskoleelever i fjärde och femte klass, som fick undervisning med filosofiska diskussioner, inte bara lärde sig att resonera om verklighetens natur – lektionerna gav dem även fördelar i deras generella studieresultat.

Studien genomfördes av Education Endowment Foundation (EEF) en oberoende organisation som arbetar för att minska klyftan mellan familjeinkomster och utbildningsnivå.

images

pixabay.com

Deras studie inkluderade mer än 3000 elever från 48 skolor runt över hela Storbritannien som hade filosofiundervisning för barn (Philosophy for Children, P4C). Barnen som deltog i undervisningen förbättrade i slutänden deras matte- och läsresultat jämfört med elever som inte fick samma kurs.

Det utmärkande med studiens resultat, är att lektionerna inte utformades för att åstadkomma dessa effekter. Istället så utvecklades lektionerna för att ge barnen självförtroende att våga fråga frågor, formulera argument, och föra diskussioner mellan varandra. Lektionerna inkluderade dialoger som fokuserades kring filosofiska frågeställningar. Eleverna fick utforska koncept kring sanning, rättvisa, kunskap och vänskap.

Barnen fick ta ställning till frågor som: ”Borde ett friskt hjärta doneras till en person som inte ha tagit hand om sig?”, ”Är det okej att beröva någon på deras frihet?”, och ”Är det acceptabelt för personer att bära deras religiösa symboler på sin arbetsplats?”

Skolorna som involverades i studien var utspridda över hela England. Samtidigt som de representerade en heterogen studiegrupp, så hade de en över genomsnittlig nivå utav missgynnade elever – och det var bland dessa elever som de största akademiska förbättringarna märktes. Missgynnade elever fick bättre läskunskaper efter fyra månader, bättre matematikresultat efter tre månader och förbättrad skrivning efter bara två månader.

Med tanke på att undervisningen hölls under en timme, en gång i veckan under en ettårig kurs, så är det häpnande resultat.
Utöver de akademiska framstegen, så observerades en generell effekt, som gör filosofiundervisning aktuellt på alla skolor. Stephen Gorard, Nadia Siddiqui och Beng Huat See är tre forskare från Durham Universitet som evaluerade studien:

”Återkoppling från lärare under testperioden visar att filosofiundervisningen skapade en möjlighet att engagera eleverna och utveckla en kultur på skolan för att tänka, lyssna, tala och använda logiska argument.”

Enligt dem fanns det även andra effekter så som ökad självkänsla, tålamod och förtroende.

Forskarna är medvetna om att experimentet måste återupprepas för att säkerställa korrekta resultat, men de ser ändå att resultaten är lovande för eventuella framtida implementeringar.

”Det är mycket uppmuntrande då vi, tillsammans med EEF, strävar efter att jämna ut missgynnande förhållanden inom utbildningssystemet”, berättar Gorard till BBC.

Studien finns att läsa på EEF´s hemsida. 

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna