Studie: vanligt att föräldrar har sömnproblem på grund av oro för sina vuxna barn

Om du har barn så vet du själv att oro är ett givet inslag i din vardag när barnen är små. Det behövs ingen forskning för att bevisa detta, det är något som alla föräldrar är väl medvetna om och har upplevt allt för många gånger.

Oron är dock något som borde gå över när barnen blir vuxna, men nu har det kommit forskning som visar på att så inte är fallet.

Många föräldrar med vuxna barn känner stress och oro över sina vuxna barn vilket leder till att dom sover sämre.

Flickr

Studien som publicerats i The Gerontologist visar dock att det kan skilja sig mellan mammor och pappor.

Det är gerontologen Amber J. Seidel, som utfört studien efter att hon börjat intressera sig mer för familjerelationer och effekten det har på samhället.

Så här säger hon till CBS News:

”Jag tror att en stor del av socialisering i vår kultur är inriktad på familjen när barnen är yngre. Jag försöker att studera ämnen som hjälper oss att förstå hur familjen fortsätter att vara en central del av våra liv under hela vuxenlivet.

Pixabay

För att göra studien så intervjuades 186 heterosexuella, gifta par där medelåldern var 57-58 år. Alla par hade i genomsnitt 2-3 vuxna barn var.

Föräldrarna ombads att betygsätta hur mycket dom hjälpte sina barn, där 1 var daglig hjälp och 8 var en gång per år eller mindre. Stödet kan vara allt ifrån sällskap och känslomässigt stöd till praktiskt hjälp och ekonomiskt stöd.

Sedan fick dom betygsätta hur stressande de tyckte att det var, där 1 var inte alls stressande och 5 var mycket stressande.

Alla fick även ange hur mycket de sov varje natt. Resultatet visade att männen som var mer involverade i sina barns liv sov sämre.

Dock sov männen vars fruar var mer involverade i barnens liv gott om natten. Samma mönster gick inte att se för kvinnorna.

Pixabay

För kvinnorna var det tydligt att ju mer dom oroade sig för sina barn desto sämre sov de. Männen påverkades inte av sina fruars oro.

I stort kan man säga att själva stödet påverkade männen mer medan kvinnorna sov sämre på grund av stressen och oron de kände över sina barn.

Amber, säger att en orsak till detta kan vara att föräldrar har mycket större inblick i sina barns liv idag i och med mobiler, datorer och sociala medier.

På engelska använder man uttrycket ”helicopter parenting”, man syftar då på att föräldern eller föräldrarna svärmar över barnen likt en helikopter och är nästan överdrivet involverade i sina barns liv.

Public Domain Pictures

Oavsett anledning så bidrar ökad stress till sämre sömn eller sömnbrist, vilket i sin tur kan bidra till både negativa fysiska, psykiska och relationsproblem. Oro och stress är inte problemet i sig, utan hur man väljer att hantera problemen som uppstår säger Amer.

Hon tycker att föräldrar bör reflektera relationen till sina barn för att se över utsträckningen av inblandning. Det är skillnad på att styra sina barn och att ge stöd.

Även om studien är begränsad tycker hon att forskning på detta område bör fortsätta.

Pixabay

Jag har själv inga barn än, men jag är ett barn och jag känner själv igen mig.

Visserligen tycker jag att det är väldigt skönt att mina föräldrar alltid finns där för att stötta mig oavsett vad det kan vara, men ibland går det kanske lite över styr.

När mamma ringer för tredje gången så kan det bli lite irriterande. Jag är ändå 30 år gammal.

Dela gärna detta om du känner igen problemet, kanske kan du hjälpa någon att sova bättre i framtiden.