PRO: Svenska pensionärer är fattigast i Norden – en förändring måste ske nu

Svenska pensionärer löper större risk för fattigdom än pensionärer i de övriga nordiska länderna. Det visar statistik från Pensionsmyndigheten. Medan de svenskar som pensioneras i dag får ut cirka 55 procent av sin lön, får pensionärer i Norge och Danmark ut mer av det de intjänat under sina yrkesverksamma år. I Newsners artikelserie Du gamla, du fria?, kan du läsa mer om det svenska pensionssystemet, och hur det påverkar dig.

– Svenska pensionärer har det betydligt svårare än de har i grannländerna. Hur kan det vara så illa?, säger Ingemar Hamskär, sakkunnig i pensionärernas ekonomi på PRO, till Newsner.

Medan antalet äldre med låg ekonomisk levnadsstandard har minskat i övriga nordiska länder så ligger Sverige kvar nära genomsnittet av EU:s medlemsländer. Enligt Pensionsmyndigheten är antalet så kallade fattigpensionärer i Sverige 12 procent, medan Eurostats siffror visar att det handlar om hela 17 procent som placerar sig under risk för relativt låg ekonomisk standard.

Stort antal lever under fattigdomsgränsen

Enligt Pensionsmyndigheten beror skillnaden på att de och Eurostat använder sig av olika skalor där man beräknar hushållets ekonomiska ekonomi. Men 12 procent av Sveriges pensionärer är ändå för högt, enligt PRO.

Foto: Shutterstock

PRO: ”Det svenska pensionssystemet är underfinansierat och felkonstruerat”

I Norge följer pensionerna löneutvecklingen, vilket gör att glappet mellan löntagare och pensionärer inte är lika stort som i Sverige. Tanken var dock, enligt Ingemar Hamskär, att det nya svenska pensionssystemet skulle följt samma utveckling när det infördes för några år sedan.

– Det svenska pensionssystemet är underfinansierat och felkonstruerat. Vi ser att man i jämförelse med andra länder i Norden har en högre andel som lever med en relativt låg ekonomisk standard enligt EU:s definition. Så var det inte för ett antal år sedan. Om det är vi nog överens med Pensionsmyndigheten. Vi har en stor och växande grupp pensionärer som behöver stärkas ekonomiskt och det måste ske i närtid, säger Ingemar Hamskär till Newsner.

Har du en berättelse du vill dela med dig av eller en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]