Coronavirus: Så sprids det och så vet man att man är smittad av viruset

Ett nytt coronavirus sprider skräck – och ständigt ökar antalet människor som smittas av coronaviruset.

Men vad är ett coronavirus? Hur smittar det? Och hur stor är risken att coronaviruset sprider sig i Sverige? Här nedan har vi samlat ihop all information som kan vara bra att veta.

Vad är coronavirus?

Coronavirus är ett samlingsnamn på flera olika typer av virus som tillhör samma familj, coronavirusfamiljen. Det finns enligt Folkhälsomyndigheten sju coronavirus som kan smitta människor – vissa ger symptom som förkylning och andra kan leda till allvarligare luftvägssjukdomar.

Den nya typ av coronavirus som sprider sig heter covid-19, orsakar luftvägsbesvär och kan leda till allvarliga sjukdomar hos personer med andra, bakomliggande sjukdomar.

Ett tidigare uppmärksammat virus inom coronavirusfamiljen är SARS, en luftvägsinfektion som uppträdde i Kina i början av 2000-talet och spreds vidare till flera andra länder. Sars-epidemin krävde hundratals dödsoffer och flera tusen människor insjuknade i smittan.

LÄS MER: Nyheter om coronaviruset covid-19

coronavirus, lungvirus
Foto: Wikipedia

Bakgrund till coronaviruset

Den 9 januari 2020 rapporterade Kinas smittskyddsinstitut att ett nytt coronavirus var orsaken till smittan.

Det nya utbrottet av coronavirus har härletts till en specifik marknadsplats med levande djur i staden Wuhan i östra Kina. Smittspridningen av lungviruset tros ha skett från djur till människor. Senare har även smitta från människa till människa bekräftats.

I ett tidigt skede hade de flesta smittade koppling till Wuhan-området. Smittan har sedan dess spridits vidare till flera länder där sjukdoms- och dödsfall har bekräftats – så även i Europa.

Marknaden i Wuhan, den misstänkta smittokällan, är stängd sedan 1 januari 2020. Levande djur får inte heller längre föras in i staden, rapporterar SVT. Flera miljonstäder i Kina har satts i karantän och många turistattraktioner, skolor och företag håller tills vidare stängt. Det meddelar svenska ambassaden i Kina.

Antal smittade av coronaviruset

Hundratusentals människor har smittats av lungviruset och tusentals personer har dött. Siffrorna av antalet smittade och döda stiger fortfarande. WHO uppskattar att dödligheten är 1-2 procent av de redan infekterade, enligt Folkhälsomyndigheten.

Den 30 januari 2020 deklarerade världshälsoorganisationen WHO ett internationellt hälsonödläge.

Den 11 mars 2020 deklarerade världshälsoorganisationen WHO att coronaviruset covid-19 är en pandemi.

LÄS MER: Globalt nödläge efter coronaviruset

wuhan, marknad, kina
Foto: Xiao Yijiu/Xinhua via AP/TT

Hur smittar coronaviruset?

Det nya utbrottet tros ha smittat från djur till människor. Den 20 januari 2020 bekräftades det även, via uppgifter från Kinas folkhälsomyndighet, att det nya coronaviruset covid-19 kan smitta från människa till människa. Detta enligt nyhetsbyrån AFP.

Smittan sprids i nära kontakt mellan människor eller via nysningar och hostningar, så kallad droppsmitta. Det finns vid gällande tidpunkt inget som talar för smitta via olika föremål.

Enligt världshälsoorganisationen WHO är inkubationstiden, det vill säga hur lång tid det tar från att man blivit smittad till att sjukdomen bryter ut, mellan 1 och 14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka 5 dagar.

LÄS MER: Larmet: ”Samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom”

coronavirus, coronaviruset, smitta, wuhan
Foto: AP Photo/Dake Kang/TT

Coronavirus symptom

Det nya coronaviruset orsakar luftvägsbesvär. Typiska symtom på coronavirus är:

  • Feber
  • Andningsbesvär
  • Hosta

En del som drabbas av smittan har insjuknat i lunginflammation. Coronavirus kan också ge förkylningssymptom.

Majoriteten av de som drabbas blir lindrigt sjuka och friska efter två veckor. En liten andel människor kan bli allvarligt sjuka och en del har varit i behov av intensivvård. En liten del som drabbats av sjukdomen har avlidit.

Allvarlig sjukdom kan enligt Folkhälsomyndigheten främst drabba de som tillhör någon riskgrupp – med bakomliggande sjukdomar, nedsatt immunförsvar eller hög ålder.

coronavirus, coronaviruset, utbrott, kina, wuhan
Foto: AP Photo/Kin Cheung/TT

Hur skyddar man sig mot coronavirus?

Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att vara noggrann med att tvätta händerna, att undvika att röra vid ansiktet eller ögon, hosta eller nysa i armvecket samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Du ska också stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.

Det finns inget vaccin och ingen medicin mot coronaviruset. Behandlingen är istället fokuserad på att lindra och ta bort de symptom som uppstår, samt att stödja funktionen hos organ som lungorna och njurarna. Forskning sker kring utveckling av ett kommande vaccin mot coronaviruset.

Coronavirus resa

UD har den 14 mars 2020 meddelat att de avråder från alla icke nödvändiga resor till andra länder. Detta på grund av den osäkerhet som råder för internationellt resande. Avrådan gäller till och med 15 juli 2020.

Du kan följa coronavirusets utbredning via denna karta, skapad av forskare vid Johns Hopkins-universitetet i USA.

LÄS MER: Epidemi-experten varnar för coronaviruset: Res inte just nu

tvätta händerna
Foto: Shutterstock

DELA gärna den här viktiga informationen med alla dina vänner.