Tweet about this on Twitter Pin on Pinterest Share on Facebook

Frågan alla vill ha svar på: Det här tror svensken händer efter döden.

Livet efter döden, finns det? Det är världens äldsta fråga och den har fascinerat och förbryllat människor i tiotusentals år. I dagens Sverige är dock döden är slutet, enligt 46 procent av svenskarna. Varannan svensk tror på ett liv efter detta. Framförallt kvinnor tror på en fortsättning och det är männen som är skeptiska.

Vad som händer efter döden är en av livets stora gåtor. Vi har alla olika svar på frågan. Det kan påverka hur vi lever våra liv, men också vad vi vill ska hända den dagen vi dör. Tillsammans med Fonus har Norstat gjort en undersökning med 1000 svenskar om vad vi tror händer efter döden. Och varannan svensk tror på ett liv efter döden. Män är mer skeptiska än kvinnor till att det finns en fortsättning. Dubbelt så många män som kvinnor tror att det tar slut efter döden.

Det här tror svensken händer efter döden:

Inget, det tar bara slut (46%)
Jag tror livet fortsätter på något vis, men jag vet inte hur (34%) Vår själ lever vidare (20%)
Vi träffar nära och kära som dött (16%)
Vi kommer till den gud vi tror på (9%)
Vår energi blir ett med universums (9%)
Vi kommer till en underbar plats (8%)
Vi återföds i en ny kropp (6%)

– Intressant nog har kön större betydelse än ålder när det kommer till tron på livet efter döden. Hur vi svarar skiljer sig inte speciellt mycket åt mellan yngre och äldre. Personer över 50 år är dock något mer benägna att tro att döden är det definitiva slutet, vilket är tänkvärt, säger Peter Göransson, informationschef på Fonus.

Även om den största gruppen alltså tror att livet fortsätter på något vis, finns det olika uppfattningar om vad som händer. Var femte tror att själen lever vidare (20 %), nästan lika många tror att vi träffar nära och kära som dött (16 %), medan enbart var tjugonde svensk tror att vi återföds i en ny kropp (6 %).

Vita arkivet är en tjänst från Fonus där den som vill kan skriva ner sina önskemål för vad som ska ske den dagen man själv dör.

– Genom Vita arkivet ser vi alltfler önskemål om personligare avsked. Det kan handla om allt från vad man vill ha på sig när man begravs, att minnesgåvan ska gå till det lokala fotbollslaget och vad som ska hända med våra sociala mediekonton,säger Peter Göransson, informationschef på Fonus.

Se hela undersökningen på www.vadhändernärvidör.se.

Tror du på ett liv efter detta?
Ja, i någon form (48%)
Nej (41%)
Vet inte (11%)

Undersökningen gjordes av Norstat på uppdrag av Fonus. Bland ett slumpmässigt rekryterat riksrepresentativt urval i åldrarna 18 till 79 år genomfördes 1 047 webbintervjuer under perioden 28 augusti till 9 september 2015. Frågorna löd:

1) Tror du på ett liv efter detta?

Svarsalternativen var Ja, Ja, i någon form men jag vet inte hur, Nej och Vet inte

2) Vilka av följande påståenden passar bäst in på vad du tror händer efter döden? Svarsalternativ som redovisat ovan.

568 av de tillfrågade var män och 479 kvinnor.

Åldersfördelningen bland de tillfrågade:

18-29 år: 255
30-49 år: 365
50-64 år: 225
65-79 år: 202

Fotokredd: Flickr/jojonas~

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna

 

Läs mer om...