Partierna inte överens: Så vill de förändra pensionssystemet

Svenska pensionärer och deras ekonomiska situation har varit ett hett debatterat ämne sedan valet 2018, när en ny regering skulle utses.

I dag får de som går i pension cirka 55% av sin lön utbetald varje månad – vissa mindre, vilket är en av anledningarna till att många av landets pensionärer gjort uppror.

En annan anledning är den skatteklyfta som finns mellan löntagare och pensionärer, som blev större under alliansens regeringstid, och som den nuvarande regeringen sagt att de vill ha bort.

Trots regeringsskifte och att pensionärerna pekades ut som vinnare i den senaste höstbudgeten, så är det det bara få partier som tycker att det nuvarande pensionssystemet är tillräckligt bra.

När Newsner kontaktar riksdagspartierna har flera förslag på hur man ska förbättra situationen för landets pensionärer.

”En odemokratisk ordning”

I september presenterade regeringen sin nya höstbudget, där Sveriges pensionärer pekades ut som vinnare på grund av sänkt skatt och höjt bostadstillägg, bland annat. Men fortfarande tycks flera partier vilja förändra mer i det svenska pensionssystemet, bland annat Vänsterpartiet, som tycker att man ska ta ta bort pensionsgruppen.

– Vänsterpartiet anser att Pensionsgruppen bör avvecklas. Gruppen fattar beslut av avgörande betydelse för landets pensionärer, helt utan insyn. Därigenom rundar man normala beslutsprocesser. Det är en odemokratisk ordning, säger Olle Svahn (V), politisk sekreterare för socialförsäkringsutskottets frågor, till Newsner.

Vänsterpartiet föreslår bland annat en höjning av garantipensionen på 1 000 kronor, samt att man låter inbetalningar som överstiger pensionstaket på 7,5 procent gå till pensionssystemet istället.

SD: Begrav pensionärsskatten helt och hållet

Vänsterpartiet är inte de enda som vill byta ut det nuvarande pensionssystemet. I ett mail till Newsner skriver Sverigedemokraterna att de anser att regeringen gjort flera felprioriteringar gällande landets pensionärer.

– Man borde begrava pensionärsskatten helt och hållet, alltså likställa skatt på pension med skatt på inkomst. Dessutom borde man stärka garantipensionerna, höja bostadsbidragen och förbättra äldreomsorgen, satsningar som finns i vårt budgetförslag. Vi gör också en jättesatsning på kommunerna, skriver en talesperson från SD.

Miljöpartiet vill i sin tur se en större förändring för de äldre kvinnorna i landet:

– Som ett feministiskt parti i en feministisk regering är det prioriterat för oss att underlätta livsvillkoren för äldre kvinnor.  Vi gick till val på att avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare och vi ser positivt på att vi nu tar ytterligare ett steg för att minska denna klyfta, skriver Janine Alm Ericson (MP), riksdagsledamot och gruppledare, till Newsner.

Foto: TT

Moderaterna är dock av en annan åsikt när det kommer till pensionssystemet. Enligt dem har pensionsgruppen en demokratisk betydelse.

– Det svenska pensionssystemet är stabilt och har en bred demokratisk förankring. Det är viktigt eftersom systemet behöver vara långsiktigt hållbart, skriver Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i Socialförsäkringsutskottet.

Foto: TT

KD: Att ha arbetat ger marginellt mer än att inte arbetat alls

Även Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna är eniga om att Pensionsgruppen behövs. Även om flera av dem säger att de skulle vilja göra mer för svenska pensionärer.

– Vi ser ett akut behov av att se över det s.k. respektavståndet, det vill säga skillnaden i pension mellan de som jobbat och de som inte gjort det. När vi i Pensionsgruppen såg till att stärka grundskyddet (garantipension och BTP) minskade det s.k. respektavståndet. Vi behöver därför göra förändringar av den inkomstrelaterade delen av pensionen, säger Hans Eklind (KD), ledamot i pensionsgruppen och fortsätter:

– Pensionssystemet var inte tänkt att fungera som ett grundskyddssystem, men om ett liv i arbete med genomsnittslön endast ger marginellt mer än att aldrig ha arbetat så har vi frångått tanken om att det alltid ska löna sig att ha arbetat. En grundbult i vårt pensionssystem var den s.k. livsinkomstprincipen, att pension är ett resultat av arbete, och ska innebära att ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre ska vår pension bli.

Newsner har sökt Socialdemokraterna vid upprepade tillfällen för en kommentar.

Har du en berättelse du vill dela med dig av eller en nyhet du tycker att vi borde skriva om? Tipsa oss på [email protected]