Merja mojsi! Korja kajsi! Pippi hör ett ljud i brunnen. Då drar sjörrövarna igång klassikern.

Den här scenen ur Pippi på de sju haven minns man så väl. Jag har gått runt och nynnat på den här pirat-ramsan i över 40 år. Alla borde få höra det här!

Gilla gärna om du kan kan sjunga med i hela låten!