Tweet about this on Twitter Pin on Pinterest Share on Facebook

Antalet självmord minskar i Sverige.

Den 10 september är det den suicidpreventiva dagen. Tack och lov minskar antalet personer som begår självmord i Sverige, även om det är oförändrat i åldersgruppen mellan 18-24 år. Var sjätte timma tar en människa sitt liv i Sverige, varje dag. Men de flesta som överlever ett självmordsförsök vill fortsätta att leva. Därför är det väldigt viktigt med förebyggande arbete och att fortsätta sprida information kring detta svåra ämne. Med gemensamma krafter kan vi försöka minska antalet självmord.

 

Varje år dör 1 500 personer efter att ha begått självmord i Sverige.

Uppskattningsvis går det tio självmordsförsök innan personen tar livet av sig, enligt riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män. Det var 1606 människor som tog sitt liv under 2013. Av dessa var 1107 män och 499 kvinnor.

Positivt är att antalet självmord i stort minskar i Sverige. Men tyvärr har vi inte fått ned siffran i åldersgruppen 18-24 år.

– Vi har ett väldigt högpresterande samhälle och det är ett högt tryck på ungdomar i dag, säger Susanne Gustafson som jobbar med förebyggande arbete kring självmord på Suicidprevention Väst, enligt P3 Nyheter.

Tänk på att att tala om självmordstankar och självmord framkallar inte handlingen, men samtal kan ge tröst och medvetandegöra tankar och då kan det också vara lättare att söka hjälp. Alla kan vi säkert hjälpa till genom att lyssna med respekt och lyhördhet om du talar med någon som har problem.

Andra tips om du pratar med någon som har självmordtankar:
1. Välj en plats med lugn och ro.
2. Avsätt gott om tid till samtalet.
3. Försök förstå vad personens ord och beteende står för.
4. Tillåt personen att uttrycka sina självmordstankar och känslor.
5. Ge nya infallsvinklar.
6. Var varsam och backa om du upplevs vara för närgången.
7. Ställ inga krav.
8. Undvik frågor som leder in på besvikelser, oförrätter eller svår barndom.
9. Försök förmedla hopp, lösningar.

Hit kan du vända dig om mår psykiskt dåligt:

Nationella hjälplinjen
Tel: 020-22 00 60. Alla dagar kl.13-22

Jourhavande medmänniska
Tel: 08-702 16 80. Alla dagar 21-06.

BRIS vuxentelefon
Tel: 077-150 50 50. Måndag-fredag kl.10-13

SPES telefonjour
Tel: 08-34 58 73. Alla dagar kl. 19-22. SPES telefonjour finns för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv.

Stödorganisationen Tilia
Tel: 010-333 33 99.
Stödchatt alla dagar 21-22:30.
Ungdomsmottagningen
Om du är ung (oftast under 25 år) är du välkommen att höra av dig till din närmaste ungdomsmottagning för att få råd och stöd även vid psykisk ohälsa.

Publicerad av Newsner vetenskap, gilla gärna

 

Läs mer om...