11 viktiga fakta om vatten som visar varför vi alla bör engagera oss på Världsvattendagen den 22 mars.

Tänk dig att aldrig kunna gå på en riktig toalett. Eller kunna tvätta händerna i rent vatten. Tänk dig att behöva vandra i flera timmar för att hämta vatten. Rent vatten är livsnödvändigt! En mänsklig rättighet. Men ändå saknar hundratals miljoner människor i världen tillgång till rent vatten. Den 22 mars är det Världsvattendagen. Organisationen WaterAid jobbar med att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien för människor i världen. De uppmärksammar dagen genom ett upprop för allas rätt till rent vatten. Skriv under för allas rätt till rent vatten! Genom att skriva under detta upprop visar du att du vill leva i en värld där alla människor – oavsett var de bor – har tillgång till rent vatten. Du stödjer Wateraids arbete för en mer jämställd, utbildad och hälsosam värld. Tillsammans kan vi göra skillnad! Klicka här för att skriva under Här är 11 viktiga fakta om vatten, som visar varför vi alla bör uppmärksamma Världsvattendagen. Sprid informationen vidare om du också vill se rent vatten och toaletter till alla!  

1. Var tionde person saknar rent vatten.

Över 650 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten. Bristen på rent vatten orsakar sjukdomar, hälsoproblem – och dödsfall.

2. Kvinnor och barn drabbas extra hårt.

Bördan att hämta vatten faller ofta på kvinnor och barn. Tiden och energin som krävs för att hämta vatten påverkar i sin tur förmågan att arbeta eller utbilda sig.

Angelo leker med vattnet vid en vattenpost i byn Ambohimatsinjo på Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

VFMAD48_020_2500 px

3. Var tredje person saknar toalett.

2,36 miljarder människor saknar tillgång till riktig toalett. När människor tvingas göra sina behov i det fria sprids sjukdomar snabbt och vattenkällor förorenas.

4. 900 barn dör av diarré – varje dag.

Diarré som orsakas av smutsigt vatten och dålig sanitet dödar 315 000 barn varje år. Det är den näst vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år.

5. Det är svårare att ha mens.

På många skolor och arbetsplatser saknas toaletter. Det gör att flickor och kvinnor tvingas stanna hemma flera dagar varje månad när de har mens.

Skriv under för allas rätt till rent vatten! Här tar du ställning.

6. Miljoner barn föds i hem utan sanitet.

Varje år föds cirka 60 miljoner barn på platser som saknar sanitet. Detta minskar kvinnornas chanser till en hälsosam graviditet och säker förlossning.

7. Många saknar kunskap.

Många människor som lever utan tillgång till rent vatten saknar kännedom om hur hygien och sanitet kan leda till sjukdomar.

”Jag har väntat på detta i 70 år”, säger mormor Razafindrasoa i byn Andranomalaza på Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

VFMAD46_049_2500 px

8. Miljoner människor har fått hjälp.

Det blir ändå bättre. WaterAid har sedan 1981 hjälpt 23 miljoner människor att få tillgång till rent vatten – och 21 miljoner människor att få tillgång till sanitet.

9. Billig och praktisk teknik kan användas.

Billig och praktisk teknik gör enkla lösningar hållbara. Till exempel handgrävda brunnar och offentliga toaletter.

10. Små summor kan göra stor nytta.

100 kronor i månaden i ett år räcker till en reppump i Etiopien eller en vattenpost i Nepal, 20 kronor i månaden i ett år räcker till en komposteringslatrin och 180 kronor räcker till en hygienutbildning i Pakistan.

11. Det finns hopp om framtiden!

Varje krona som investeras i rent vatten och sanitet ger minst fyra gånger mer i ökad produktivitet. WaterAid och FN har som mål att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Ett mål som är fullt möjligt – om satsningarna ökar.

Fatima Da Costa, 11 år, Lourdes de Jesus, 9 år, och Amelia Da Costa, 11 år, i byn Grotu i Östtimor. Foto: WaterAid/Tom Greenwood

(Left to right) Fatima Da Costa, 11, Lourdes de Jesus, 9, and Amelia  Da Costa, 11, at one of the new tap stands in the village of Grotu in Manufahi District, Timor-Leste.

Den 22 mars är det Världsvattendagen men redan nu tar vi ställning! Här skriver du under för allas rätt till rent vatten. Sprid också gärna budskapet på sociala medier under hashtaggen #blue4water. Och dela denna information vidare – så att fler kan engagera sig.

Publicerad av En jämlik värld, gilla gärna