Polischefens förslag: Förbjud elsparkcyklar

I takt med att användandet av elsparkcyklar ökar så blir olyckorna fler. Sedan Malmö stad fick fler elsparkcyklar har antalet trafikolyckor ökat stort, och polisen som hanterar ärendena tycker att ett förbud borde införas.

– Elskoterförarna chansar på att hinna. Dessutom är deras lysen ofta för dåliga i mörker, säger polisen Ola Stockselius till SVT.

 

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Den grupp av poliser i Malmö som hanterar sparkcykel-relaterade olyckor tycker att fordonen utgör sådana risker att man bör vidta åtgärder, exempelvis i form av ett förbud.

”Det är skallskadorna som är värst”

Ola Stockselius, som är chef för den grupp som hanterar olyckorna på elsparkcyklar förklarar att bilister har svårt att hinna skilja på dessa trafikanter och vanliga fotgängare, varpå det ofta sker olyckor i korsningar. Han poängterar också att fordonens lysen är dåliga, och att de små hjulen gör det lätt att fastna i trottoarkanter i hög fart.

– Då dyker man framöver rakt ner i backen och landar på huvudet och det är skallskadorna som är värst. Jag har inte heller sett någon som haft hjälm ännu, säger Ola Stockselius till SVT.

Avfärdar förslaget

Polisen i Malmö vill se något slags förbud för användningen av elsparkcyklar i staden, men både Trafikverket och ansvarig infrastrukturminister Tomas Eneroth avfärdar förslaget.

Foto: TT