Forskning: Intelligenta dricker mer alkohol.

Forskning visar på kopplingar mellan högt IQ och viljan att dricka alkohol och testa droger.

En finsk studie visar att vi kan spåra våra alkoholvanor ända tillbaka till vår uppväxt. Forskarna studerade tvillingar och använde deras föräldrars rapporter från uppväxten för att kolla på saker som när de först pratade och lärde sig att läsa. De jämförde sedan dessa resultat med hur tvillingarnas alkoholvanor såg ut senare under uppväxten, och kom fram till att de som var ”smartare” som små barn tenderade att prova alkohol före sitt syskon.

Att kunna prata tidigt som barn är ofta associerat med bättre akademiska resultat i framtiden också, vilket är anledningen till att man kan dra slutsatsen att de som dricker mycket (eller i tidig ålder) är smartare än sitt syskon i den här studien.

Forskarnas hypotes är att intelligens är relaterat till nyfikenhet för att testa nya saker, varpå alkohol är en av dem.

En annan forskare, Satoshi Kanazawa, har kommit fram till liknande resultat i sin studie. Han kom fram till att barn som hade högt resultat på IQ-test drack oftare och mer än andra senare i livet.

Samma forskare lyckades även hitta kopplingar mellan högt IQ och nyfikenhet för droger: ju högre IQ du har innan du är 16 år, desto fler droger har du hunnit testa innan du är 42. Det finns en annan liknande studie om detta också, som intygar Kanazawas påstående.

Diagrammet nedan visar sambandet mellan intelligensen hos ett barn (testet gjordes innan de fyllt 16 år) och alkoholkonsumtionen senare i livet. Personerna i studien delades in i 5 kognitiva klasser, baserat på deras IQ. Från ”very dull” (IQ lägre än 75) till ”very bright” (IQ högre än 125). Detta jämfördes sedan med hur frekvent personerna drack alkohol, där 0 är det genomsnittliga värdet. Diagrammet visar tydligt hur barn med högt IQ i större utsträckning drack alkohol mer frekvent än barn med ett lägre resultat på IQ-testet.

alko1

Självklart finns det en hel del negativa konsekvenser av alkohol och ett högt intag kan påverka din hälsa negativt. Så ta det försiktigt med spriten i midsommar.

Vill du ha fler artiklar som denna i ditt flöde så klickar du bara på gillaknappen nedan.